top of page
Search

● Interni akt za uporabo davčne blagajne

Updated: Mar 17

Preden začne podjetnik izdajati račune mora napisati interni akt. V internem aktu mora vsak zavezanec popisati vse poslovne prostore in določiti številčenje računov. Zavezanec, ki potrebue interni akt, za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov, je vsakdo iz prvega in drugega odstavka 31. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).


Davčni organ od zavezanca lahko zahteva, da ga predloži v okviru morebitnega nadzora. Interni akt mora biti shranjen na sedežu podjetja. Interni akt pa lahko zavezanec odda elektronsko preko portala eDavki.


Primere internih aktov najdete na tej povezavi.

Marec 2021


Vklopi razum logotip
Davčna blagajna - Interni akt


#blagajna, #blagajne, #davčna_blagajna, #davčne_blagajne, #interni akt

98 views0 comments
bottom of page