Search

● Interni akt za uporabo davčne blagajne

Preden začne podjetnik izdajati račune mora napisati interni akt. V internem aktu mora vsak zavezanec popisati vse poslovne prostore in določiti številčenje računov. Zavezanec, ki potrebue interni akt, za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov, je vsakdo iz prvega in drugega odstavka 31. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).


Davčni organ od zavezanca lahko zahteva, da ga predloži v okviru morebitnega nadzora. Interni akt mora biti shranjen na sedežu podjetja. Interni akt pa lahko zavezanec odda elektronsko preko portala eDavki.


Primere internih aktov najdete na tej povezavi.

Marec 2021


Davčna blagajna - Interni akt


#blagajna, #blagajne, #davčna_blagajna, #davčne_blagajne, #interni akt

2 views0 comments

©2020 by Fiskalphone doo - davčne blagajne.

FiskalPhone, informacijske tehnologije, d.o.o.,

Mestni trg 10

1000 Ljubljana

DŠ: SI89629361

MŠ: 6808611000

TRR: IBAN SI56 3300 0000 6928 992 (Addiko Bank d.d.) 

info@fiskalphone.si

g: 051-353-347