Sprememba lokacija poslovnega prostora

V takšnem primeru ima zavezanec dve možnosti.


1- Na novi lokaciji lahko uporabljamo isto oznako poslovnega prostora kot na stari. Seveda je treba v tem primeru spremeniti podatka, kje se ta prostor nahaja. Tej podatki so katastrska številka občine, stavbe in dela stavbe. Če se odločimo za to možnost, se številčenje računov enostavno nadaljuje.


2- Poslovni prostor lahko registriramo tudi na novo. V tem primeru moramo star poslovni prostor naprej zapreti. Zavezanec mora v tem primeru spremeniti tudi interni akt o popisu poslovnih prostorov. Pravila o označevanju poslovnih prostorov in številčenju računov, so predpisana v osmem odstavku 6. člena ZDavPR.