Turistični boni in izdajanje računov

Do konca letošnjega leta bo mogoče pri ponudnikih nočitev unovčiti bone, ki jih je uvedla država za oživitev turizma po težavah, ki jih je povzročila panika okrog korona virusa.


Ponudnik nočitve bo moral izdati račun z davčno blagajno, za polno vrednost nočitev, zraven pa bo moral napisati opombo, kolikšen delež računa je bil plačan s turističnim bonom.


Turistični bon ne krije stroškov taks, tako da bo vsak moral vsaj del stroškov poravnati z gotovino ali kartico. Sicer pa tudi plačevanje s kartico štejemo pod gotovinsko poslovanje.


Bon šteje kot vsako drugo plačilno sredstvo. To pomeni, da lahko z enim bonom plačamo nočitev za 2 ali več oseb, ki niso v sorodu. Na dopust lahko pride skupina, strošek nočitev pa se plača z enim bonom.


Bon se lahko koristi večkrat, na več lokacijah. Vsakič povemo, koliko vrednosti bona bi radi porabili. Lahko ga npr. porabimo 5x po 40 eur.


Turistični bon pa je mogoče prenesti le med sorodniki, kot je to določeno. Bon se lahko prenese le enkrat v celotnem znesku.